/Files/images/98786352ab62965a07c516ba5d449e8a_XL.jpg

Що таке система НАССР і для чого її треба впроваджувати?

Впровадження системи НАССР в закладах дошкільної освіти (переглянути презентацію)

ПЛАН НАССР

Стрімкий розвиток сучасних технологій, ріст харчового виробництва та поширення асортименту продуктів харчування призводять до підвищення вимог споживчого ринку до якості й критеріїв безпеки харчових продуктів. Саме ці обставини призвели до впровадження в усіх розвинутих країнах світу найдосконалішої системи управління безпекою харчової продукції – програми НАССР.
Кожний план НАССР – це вузькоспеціалізований документ, призначений для забезпечення виготовлення та безпечного споживання конкретного харчового продукту.
На сайті основні нормативні документи, які регламентують діяльність ЗДО як оператора ринку у цій галузі.
НА ВИКОНАННЯ СТ. 20, 21 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДОБЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ», НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІД 01.10.2012 № 590 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР, ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР)» ІЗ ЗМІНАМИ, З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НАССР У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З 20.09.2019 РОКУ ВВЕДЕНО В ДІЮ ПОСТІЙНО ДІЮЧІ ПРОЦЕДУРИ, ЗАСНОВАНІ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР).

/Files/images/unnamed.jpg

Нормативні посилання

- Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 771/97-ВР від 23.12.1997;
- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 24.02.1994;
- Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» № 1645-ІІІ від 06.04.2000;
- CAC/RCP 1-1969 Рекомендований міжнародний кодекс усталеної практики – загальні принципи харчової гігієни, видання (4-2003);
- ДСТУ ISO 9000:2001 «Система менеджменту якості. Основні принципи і словник»;
- ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»;
- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012р. № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»;
- Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗ від 24.03.2016 р. № 234;
- Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом МОН та МОЗ України, від 17.04. 2006 р. № 298/227 (зі змінами).
Кiлькiсть переглядiв: 198