/Files/images/photo.jpeg

Закон України Про внесення змін до Закону України ''Про інформацію'' Докладніше…
Закон України ''Про доступ до публічної інформації Докладніше…
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 ''Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації'' Докладніше…
Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
Службова інформація - міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
Запит на інформацію (зразок) /Files/images/photo.jpg
Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по Комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №106 комбінованого типу Харківської міської ради» – Ізмайлова Галина Геннадіївна, завідувач.
м. Харків, вул. Ярославська, 24- А., тел.712-46-62
Кiлькiсть переглядiв: 487